Krahasimi i funksioneve midis produkteve TREFIN.

Nr
Funksionalitet
Trefin Express
Trefin Standart
Trefin Proffesional
Trefin Kontabilitet
 1 Shitjet (+Kthimet nga Shitjet)
 2 Blerjet (+Kthimet nga Blerja)
 3 Blerësit & Furnitoret (Kartela)
 4 Artikujt (Kartela e mallrave & Sherbimeve)
 5 Evidenca e Stoqeve
 6 Printer Fiskal (+ Printer të thjeshtë)
 7 Importet & Eksportet
 8 Arka & Banka (Pagesat/Arkëtimet/Deponimet/Tërheqjet)
 9 Profatura & Fletë Porosi
 10 Evidenca e Punëtoreve (Pagat Mujore)
 11 Puna në rrjet
 12 Transaksione Interne (Veprime me Depo)
 13 Blerjet, Importet dhe Shitjet Investive
 14 Prodhim (Gjysëmprodukt & Produktet e gatshme)
 15 Kontabilitet (+Raportet Financiare)
 16 Më shumë ndërmarrje
color
https://trefin.net/wp-content/themes/skudo/
https://trefin.net/
#43b8de
style1
paged
Loading posts...
/home/u665655344/domains/trefin.net/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off